ตัดเลเซอร์ตัวอักษร
อะครีลิค

cxzcxzcxzcxzcxcxzxczc